Over ons


Wilt u graag in uw eigen huis blijven wonen, maar heeft u daar hulp bij nodig? Bij ons kunt u terecht voor alle vormen van thuiszorg: van ondersteuning bij het huishoudelijk werk tot gespecialiseerde verpleging of verzorging, cursussen en voorlichting over gezondheid en voeding.
Wij stellen de mensen in staat om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Man of vrouw, jong of oud, arm of rijk. Wij staan voor iedereen klaar, met respect voor de eigen leefwijze. Wij helpen iedereen die (tijdelijk) de dagelijkse zorg voor zichzelf of zijn of haar gezin niet aankan. Wij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners.

 

Missie

Stichting Thuiszorg Rijnmond staat voor zorg zoals zorg bedoelt is, zowel naar cliënt als naar medewerker.

Stichting Thuiszorg Rijnmond levert thuiszorg bij cliënten in de regio Rijnmond. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

De missie van Stichting Thuiszorg Rijnmond is om in overeenstemming met de wens van de cliënt zorg te leveren door professionele medewerkers.

De onderstaande kernwaarden staan hoog in het vaandel bij Stichting Thuiszorg Rijnmond.

  • Deskundigheid: onze medewerkers bezitten de juiste competenties of worden daarin geschoold
  • Wederzijds respect: elkaar in de waarde te laten zonder te (ver)oordelen
  • Vertrouwen: verwachting van de cliënt dat de medewerkers zullen handelen op een manier waarop ze zelf ook behandeld willen worden
  • Persoonlijke aandacht: interesse voor de ander hebben, luisteren, onbevooroordeeld zijn.

Stichting Thuiszorg Rijnmond werkt met kleine teams zodat cliënten niet teveel verschillende medewerkers in huis krijgen. Als zorgvragers Thuiszorg Rijnmond bellen krijgen zij direct een medewerker aan de lijn, zonder keuzemenu.

Visie

De visie van Thuiszorg Rijnmond is dat wij als thuiszorgorganisatie er alles aan moeten doen om onze cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dit kan alleen door goede communicatie met de cliënt, zijn of haar familie en/of mantelzorgers maar natuurlijk ook met andere zorgverleners.

Stichting Thuiszorg Rijnmond heeft de visie gevormd op de volgende onderdelen van de organisatie:

  • Markt
  • Client
  • Medewerker
  • Structuur en managementstijl

ALGEMENE VOORWAARDEN STR
Kwaliteitsbeleid Centraal
Kwaliteitsbeleid en Doelstellingen